35. PZLA MISTRZOSTWA POLSKI U23 Sieradz 2018

Historia

Sieradz jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Jego historia sięga aż VI w., kiedy to na łęgu w pobliżu rzeki Żegliny istniała otwarta osada wiejska. Za czasów Bolesława Śmiałego, niedaleko tej osady powstał obronny, drewniany gród kasztelański wraz z podgrodziem. W 1136 r. pojawiła się pierwsza pisemna wzmianka o Sieradzu zawarta w bulli gnieźnieńskiej papieża Innocentego II. Z kolei w 1154 r. Sieradz zaliczony został przez arabskiego geografa Al-Idrisiego do „sławnych stolic i silnych centrów” na równi z Krakowem, Gnieznem i Wrocławiem.

 

O tym, że w czasach średniowiecza Sieradz był ważnym ośrodkiem miejskim świadczy również fakt, iż w XIII w. odbywały się tu synody duchowieństwa polskiego oraz kilkanaście zjazdów rycerskich.

 

W Sieradzu bywał często Władysław Jagiełło (podpisał tu m.in. dokument lokacyjny miastu Widawie). Odbyły się tutaj również dwie inne elekcje królewskie: na zjeździe w 1432 r. szlachta Królestwa podjęła zobowiązanie, że po śmierci Jagiełły następcą tronu zostanie jego syn Władysław III (Warneńczyk), a w 1445 r. w Sieradzu odbyła się elekcja Kazimierza Jagiellończyka.

 

Największy rozwój Sieradza przypadł na okres odrodzenia. Miasto było ważnym ośrodkiem gospodarczo-kulturalnym, kwitł handel, działało wielu rzemieślników, a na jarmarkach spotkać można było kupców z odległych stron świata. Schyłek tego wspaniałego okresu przypadł już na koniec XVII i początek XVIII wieku. W 1655 roku miasto i zamek sieradzki poddały się bez walki Szwedom. Odzyskane rok później, były już niestety znacznie zniszczone. W 1807 r., po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, Sieradz został miastem powiatowym. W 1863 r. do Sieradza przybył Józef Oksiński, który zorganizował w okolicach Sieradza oddział powstańczy. Okres I i II Wojny Światowej był dla miasta czasem wyniszczającym. W okolicach starego rynku istniało wówczas getto żydowskie, które zostało zlikwidowane przez Niemców w 1942 r. Po wojnie Sieradz stopniowo się odbudowywał, a w 1975 r. stał się siedzibą województwa, co spowodowało duży napływ ludności i szybki rozwój miasta. Sieradz utracił status miasta wojewódzkiego w 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Dzisiaj miasto liczy ok. 44 tys. mieszkańców i jest miejscem o bogatej historii, po której pozostały ciekawe zabytki przypominające o czasach świetności Sieradza.

Generalni sponsorzy

Tamex Mosir Sieradz Kaufland

Sponsorzy i partnerzy PZLA

Orlen
4f
Polanik
Oshee
Okęcie

Organizatorzy

Mosir Sieradz
Miasto Sieradz
PZLA
×

Wyszukaj w serwisie